معاونت اداره فهرست خدمات
معاونت نظارت مالی اموال و اوراق بهادار
ردیفنام خدمتکد خدمتالکترونیکیآدرس دریافت خدمت مدارک و فرمها
1سفارش چاپ و توزيع انواع اوراق بهادار و قبوض كنترله10011132000بلی دانلود دانلود
2صدور سند فروش خودروهاي دولتي 10031157104بلی دانلود دانلود
3صدور مجوز تعويض پلاك خودروهاي دولتي 10031157105بلی دانلود دانلود
4صدور مجوز تغيير مالكيت خودروهاي دولتي10031157101بلی دانلود دانلود
5صدور مجوز حذف خودروهاي اسقاط شده دولتي10031157102بلی دانلود دانلود
6صدور مجوز شماره گذاري خودروهاي خريداري شده10031157100بلی دانلود دانلود
7صدور مجوز كميسيون خريد، فروش 10031157103بلی دانلود دانلود
8صدور انواع گواهی های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی1001130000بلی دانلود دانلود
8-1صدور گواهي تك برگي نمودن اسناد مالكيت اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي10011130100بلی دانلود دانلود
8-2صدور گواهي المثني براي اسناد مالكيت مفقوده دستگاههاي اجرايي 10011130102بلی دانلود دانلود
8-3درخواست مجوز صدور گواهي اصلاح و يا صدور سندمالکیت املاک (بند د ماده 26 )10011130101بلی دانلود دانلود
اداره تلفیق حسابها و امور بدیهی ها
ردیفنام خدمتکد خدمتالکترونیکیآدرس دریافت خدمت مدارک و فرمها
1بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بدهي اشخاص به دستگاههاي اجرايي10071144000بلی دانلود دانلود
2تدوين استانداردها، دستورالعملها و رويه هاي حسابداري بخش عمومي و پاسخگويي به استعلامات10011141000بلی دانلود دانلود
3تعيين تكليف علي الحساب و پيش پرداخت هاي سنواتي فاقداسناد و مدارك10011154000بلی دانلود دانلود
4تهيه صورتحساب عملكرد بودجه اي سالانه كل كشور و اصلاحيه آن10011153000بلی دانلود دانلود
5رسيدگي و صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل10071147000بلی دانلود دانلود
نظارت مالی
ردیفنام خدمتکد خدمتالکترونیکیآدرس دریافت خدمت مدارک و فرمها
1حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي10011145000بلی دانلود دانلود
2نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي1001158000بلی دانلود دانلود
خزانه معین
ردیفنام خدمتکد خدمتالکترونیکیآدرس دریافت خدمت مدارک و فرمها
1استرداد وجوه اشتباه واريزي 10011149000بلی دانلود دانلود
2اعمال حساب درآمد و صدور تاييديه درآمد10011155000بلی دانلود دانلود
3پرداخت اعتبارات هزینه‌ای(سایر)‏‎10011156000بلی دانلود دانلود
4پرداخت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای10011138000بلی دانلود دانلود
5پرداخت حقوق كاركنان دولت10011139000بلی دانلود دانلود
6دريافت درآمدهاي اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصي دستگاههاي اجرايي10011137000بلی دانلود دانلود
7دريافت و پرداخت سپرده دستگاههاي اجرايي10011146000بلی دانلود دانلود
8مشاركت در تخصيص اعتبار و ابلاغ آن100111400000بلی دانلود دانلود
معاونت اقتصادی مرکز خدمات سرمایه گذاری
ردیفنام خدمتکد خدمتالکترونیکیآدرس دریافت خدمت مدارک و فرمها
1تسهیل و ساماندهی فرآیند صدور مجوز کسب و کار10011143000بلی دانلود دانلود
1-1شناسایی و تهیه فرصتهای سرمایه گذاری در بخش¬های مختلف 10011143000بلی دانلود دانلود
1-2اطلاع¬رسانی و ارائه راهنمایی و انجام هماهنگی¬های لازم در امور مربوط به اخذ مجوز سرمایه¬گذاری10011143000بلی دانلود دانلود
1-3پیگیری مشکلات پیش¬روی سرمایه¬گذاران خارجی و اقدام جهت رفع آنها 1301114300013011143000بلی دانلود دانلود
دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات فتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
ردیفنام خدمتکد خدمتالکترونیکیآدرس دریافت خدمت مدارک و فرمها
1بازرسی10011133000بلی دانلود دانلود