یازدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی در سال‌جاری برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی، نماینده وزیر و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان ضمن ارائه توضیحاتی در ارتباط با ماده 3 قانون اصلاح مواد(1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ، خبر از تهیه و تدوین کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری با تلاش کارشناسان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان داد.
داود غفارپور با دادن نوید مبنی بر چاپ کتاب جامع راهنمای سرمایه‌گذاری استان تا پایان سال جاری افزود:امیدوارم با الهام و الگوبرداری از عملکرد سایر استان‌ها و همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی استان این مهم انجام شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری را به استناد ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه، گامی مهم و مؤثر در تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری دانسته و به تعامل هر چه بیشتر دستگاه‌ها در خصوص تکمیل نواقص اطلاعات واصله در خصوص مجوزها یا خدمات موردنیاز متقاضیان سرمایه‌گذاری، تأکید نمود.
تربتی رئیس گروه سرمایه‌گذاری و مسئول دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را عدم اشرافیت به فرآیندها و وجود بروکراسی اداری در سطح کشور و استان عنوان کرده و گزارشی در خصوص نحوه تهیه چارچوب موردنظر جهت تهیه و گردآوری اطلاعات فرآیند ارائه خدمات و مجوز‌های سرمایه‌گذاری، ارائه نمود.
در پایان مقرر گردید اطلاعات فرآیندها و خدمات قابل‌ارائه دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه پس از تأیید کتبی و اعلام موارد توسط دستگاه‌های اجرائی مربوطه، در پورتال مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان منتشر و بارگزاری شود.

تاریخ خبر چهار شنبه 26 آبان سال 1395
دفعات نمایش 421 بار
 
لیست نظرات
تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است